เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์ SelectionTech.com เป็นเว็บไซต์ในการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น เครื่องจักร ,อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครืองมือวัดในโรงงาน โดยเรานำเข้าและจัดหาเครื่องจักรและ Training การใช้งานเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้กับ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เช่นเครื่องทำท่อ ,เครื่องจักร CNC ,งาน Robot และ อื่น ๆ อีกมากมาย